„Srdce světa” – 7 minutová celoplanetární meditace

Srdce světa 2

Meditace „Srdce světa“ je celoplanetárním vyjádřením duchovního záměru léčení Země, pozvednutí kolektivního vědomí lidstva. Je současně i modlitbou a vizualizací, je založena na hluboké celoplanetární komunikaci, která se odehrává v subtilních rovinách projevu. Velmi silně projevovaný záměr může znít ozvěnou napříč celou Zemí a překonat tak i hranice času a prostoru.

Zveme všechny lidi po celém světě, stoupence všech náboženství, duchovních systému a společenských vrstev, lidi všech věků a národností, aby na letošní letní slunovrat spojili svá srdce a láskyplný záměr během krátké 7 minutové celosvětové modlitby/meditace zaměřené na dobro naší planety i lidstva a pro mír na Zemi.

Naše mateřská planeta je organismus zahrnující širokou škálu různých systémů. Vše, co se s ní děje, ovlivňuje i každého z nás. A vše, co se děje s námi, rovněž přímo ovlivňuje ji. Země je živoucí bytost: její horniny, flóra, fauna, oceány i její atmosféra jsou vzájemně propojeny do jednoho biologického „superorganismu“. Naše planeta ví, jak si poradit s entropií, dokáže si sama regulovat potřebnou teplotu, poměr kyslíku, salinitu oceánů a všechny další důležité prvky, které jsou nutné pro zachování života. To vše ukazuje, že i Země má srdce, že má své jedinečné „já“, byť značně rozmanité a rozčleněné do celého jejího systému.

Aby byla tato meditace vykonána shodně a efektivně po celém světě, doporučujeme dodržet následující pokyny:

Sedněte si na židli (nebo do meditační pozice), držte páteř rovně a nohy nechejte celou plochou na zemi. Ruce nechte spočívat volně na kolenou a zvnitřněte se. Zaměřte svoji pozornost na dech a pozorně ho sledujte. Nechte své tělo stále hlouběji relaxovat. Nadechujte čerstvou ryzí energii a vydechujte tu starou.

Je 21.6.2015 v ČR 18:23 – začínáme:

  • Zaměřte svoji pozornost do středu hrudi a pohružte se do svého (duchovního) srdce. Začněte si zvolna uvědomovat, že celý vesmír je prostoupen energií a božskou láskou. Vnímejte, jak se tato láska ze všech směrů vlévá do vaší bytosti a s každým nádechem naplňuje i vaše srdce.
  • Vizualizujte si, jak se tato energie stává stále silnější a jasnější, jak rozpouští vaše stažení a strachy a naplňuje vaše srdce radostí, láskou, pocitem jednoty, světlem a nadějí.
  • V tomto naplněném stavu se spojte se srdci dalších účastníků této meditace, kteří ji právě teď po celém světě provádí s vámi. Vnímejte, jak z vašeho srdce vyvěrá proud světla a lásky do srdcí ostatních. Nejdříve vás spojuje se srdci lidí ve stejném městě, potom směřuje do srdcí lidí ve stejné zemi, pak do lidí na stejném světadíle a nakonec do srdcí všech lidí po celém světě.
  • Vnímejte, jak se takto postupně utváří síť propojených srdcí, jako nádherná pavučinka lásky, světla, bratrství a vděčnosti za náš život, která obestírá celou naši planetu. Nyní si tuto planetu vizualizujte, jak je pokryta hlubokými zelenými lesy, poli a květinami, krystalicky čistou vodou, blankytnou oblohou, čerstvým vzduchem, úrodnou půdou a hojnou zvěří. Vnímejte, jak je vše prostoupeno životem a vitalitou.
  • Představujte si, jak lidstvo celé planety spolu žije v míru, hojnosti a ve zdraví, jak využívá pouze čistých technologií a jak každý obyvatel Země roste ve své moudrosti a duchovnosti a lidstvo tak vstupuje do nového věku míru a osvícení, otevřenosti a sounáležitosti.
  • Nechte tuto vizi naší planety záměrně prostoupit intenzivním paprskem zářivě bílé energie a zaplavte ji tak svou láskou a srdečnou vděčností. Představujte si, jak je naše Země obestřena božským světlem, čistotou a láskou.
  • Ponechejte si tuto jasnou vizi lidstva ve formě nejvyšší naděje i pro nadcházející období. Nechť se tato láska a odhodlanost účastní všech vašich myšlenek a činů, chovejte ve svém srdci víru, že tato skutečnost je zcela možná a nastane, pokud ji necháme projevovat se v našich životech, jako poselství lásky a božího světla z nejvyšších sfér.
  • Takto naplněni se postupně vraťte zpět, několikrát se vědomě nadechněte a vydechněte. Uvědomte si své fyzické tělo a pomalu otevřete oči.

http://yogaunited.org/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *